Text per cercar

Junts, arribem més enllà

Avís legal

Identificació i Titularitat

D'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que aquesta pàgina web és operada per Ascensors Girona, S.A.U. (“Orona Asgi” o “Titular”). Les dades identificatives del Titular són les següents:

 • · Titular: Ascensors Girona, S.A.U, entitat pertanyent al Grup Orona.
 • · NIF: A17073164
 • · Dades d'inscripció: Reg. Mer. Girona: Tomo 521, Folio 1, Hoja GI-10.028
 • · Adreça postal: Pg. Ind. de Girona, Av. Mas Pins, 61, 17457, RIUDELLOTS DE LA SELVA
 • · Telèfon: 972 47 80 62
 • · Correu electrònic: asgi@orona.es

Condicions d'ús

L'ús del lloc web https://www.asgi.es/ es regeix per les normes establertes en el present avís legal. Amb el seu ús, vostè accepta les condicions d'ús establertes en l'avís legal.

Si no estigués d'acord amb totes i cadascuna d'aquestes clàusules i condicions, abstingui’s d'utilitzar aquest lloc web.

A través d'aquest lloc web, Orona Asgi li facilita l'accés i la utilització de diversos continguts que Orona Asgi o els seus col·laboradors han publicat mitjançant Internet. A aquest efecte, vostè està obligat i es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que, d’alguna manera, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic, propi o contractat pel Titular, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet.

Sobre els serveis i continguts que ofereix el lloc web www.asgi.es

En aquesta pàgina web podran oferir-se els següents tipus de serveis:

 • · Serveis informatius que faciliten a ciutadans, mitjans de comunicació, empreses, administracions i d’altres responsables un accés fàcil i efectiu a la informació, incrementant amb això la transparència i la comprensió de les polítiques i activitats d’Orona Asgi.
 • · Serveis interactius de comunicació que permeten millors contactes amb ciutadans, mitjans de comunicació, empreses, societat civil i actors públics i que faciliten així les consultes sobre les iniciatives i polítiques d’Orona Asgi.
 • · Serveis de transacció, que permeten l'accés, des de la zona privada, a totes les formes bàsiques de transaccions, com ara operacions financeres, personal, inscripció en actes, contractació de cursos o conferències, obtenció o compra de documents, etc.

Clàusula d'exempció de responsabilitat

El Grup Orona i cadascuna de les empreses que el constitueixen declinen qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació que es trobi fora d'aquest web i que no sigui gestionada directament pel nostre o per la nostra webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades que s’ofereixen en aquest lloc web. Aquests enllaços no suposen cap suggeriment, invitació o recomanació per a visitar els llocs de destinació i, per això, Orona Asgi no serà responsable del resultat obtingut de la utilització d'aquests enllaços hipertextuals. En cap circumstància Orona Asgi serà responsable davant tercers per qualsevol dany directe o indirecte, econòmic, pèrdua de clientela o pèrdua de guanys, resultat de l'ús de https://www.asgi.es/ o de la resta dels dominis propis de les empreses que constitueixen el Grup Orona.

Avís de copyright

© Orona

Tots aquells continguts inclosos en aquesta pàgina web i, en particular, les marques, noms comercials, dissenys industrials, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari, o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual d'Orona Asgi, o de tercers titulars d’aquests, que han autoritzat la seva inclusió en la pàgina web. Per tant, queda prohibida qualsevol utilització o reproducció d’aquests sense el consentiment exprés d'Orona Asgi a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet, el que inclou noms de domini, xarxes socials, pàgines web, blocs, fòrums, etc.

El lloc web https://www.asgi.es/, o qualsevol part d’aquest, no es podrà reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre ni explotar per a qualsevol fi comercial o d'altra mena que no estigui expressament permès per la nostra companyia.

La modificació dels materials o l'ús d’aquests per a un altre fi constitueix una violació del Copyright i d'altres drets de marca registrada.

Per motius legals, Orona Asgi podrà i haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida a les autoritats competents d'acord amb les lleis espanyoles, en cas d'existir la pertinent ordre judicial, la qual només es dóna quan un jutge té la ferma sospita que l'usuari ha realitzat activitats il·legals. En aquest supòsit, i amb la intenció de col·laborar amb la justícia, Orona Asgi pot registrar i posteriorment facilitar a la policia, prèvia presentació de l'ordre judicial legalment necessària, informació relativa a l'adreça IP que identifica la connexió de l'usuari, així com l'hora exacta d’aquesta, noms d'usuari i contrasenyes, entre altres dades. En qualsevol cas, les adreces IP i les hores de connexió es registren només en aquells serveis dels quals se sospiti que algun usuari pugui fer un ús il·legal.

En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'usuari implica una autorització, renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni la concessió de cap dret, ni l’expectativa de dret, i en concret, de l'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense la prèvia autorització expressa d'Orona Asgi o dels titulars corresponents.

Responsabilitat del Titular

L'usuari assumeix que la pàgina web pugui contenir errors tipogràfics o de qualsevol altre mena que hagin pogut passar inadvertits per al Titular. Aquests seran corregits a discreció del Titular, a mesura que s'identifiquin. El Titular declina qualsevol mena de responsabilitat referent a això. A més, la pàgina web podrà ser actualitzada periòdicament, a discreció del Titular.

Així mateix, l'usuari ha de saber que les comunicacions mitjançant xarxes obertes estan exposades a una pluralitat d'amenaces que fan que no siguin segures. És responsabilitat de l'usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement aquestes amenaces i, entre aquestes, tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors. Per a més informació, pot acudir al seu proveïdor de serveis d'accés a Internet, el qual podrà facilitar-li solucions adequades a les seves necessitats.

Amb l'abast màxim permès per la normativa aplicable, el Titular no es responsabilitza dels danys i perjudicis causats a l'usuari com a resultat de riscs inherents al mitjà emprat, ni dels ocasionats per les vulnerabilitats en els seus sistemes i eines.

En particular, el Titular no serà responsable de:

 • · Els danys i perjudicis de qualsevol mena causats en els equips informàtics de l'usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu.
 • · Els danys i perjudicis de qualsevol mena produïts en l'usuari que tinguin causa en errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció dels serveis oferts per la pàgina web. Referent a això, l'usuari reconeix que l'accés a la pàgina web requereix serveis subministrats per tercers aliens al control del Titular (a tall d'exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament dels quals no correspon al Titular, ni forma part de la seva responsabilitat garantir la disponibilitat del servei.

Miscel·lània

 • · El present avís legal no concedeix drets a cap tercer.
 • · En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present avís legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la seva supressió o substitució. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en aquest.
 • · Aquest avís legal i qualsevol altra reclamació que pugui sorgir entre les parts referent a això es regirà per la llei espanyola.
 • · Les controvèrsies de qualsevol naturalesa que, per qualsevol causa, se suscitin entre les parts amb motiu de la validesa, compliment, incompliment o interpretació d’aquest avís legal se sotmetran als jutjats i tribunals de Sant Sebastià (Guipúscoa).

© Orona. Tots els drets reservats